Ramazan Ayına Özel Dualar

Güzeller güzeli Ramazan ayı geldi. İyiliklerin artması için yardımlaşmanın bütünleşmenin ve dua etmenin tam zamanı. Hepimizin bu dualara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İşte sevgili peygamberimizden Ramazan'ın her ayrı gününe özel dualar…
Merhum Kefhemi "Misbah" kitabında Resul-ü Ekrem'den şöyle rivayet etmiştir: "Kim Ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa Allah onun günahlarını bağışlar." İşte Peygamber Efendimizin tüm Ramazan boyunca okuduğu dua:

"Allah'ım! kabir ehlini sevindir. Allah'ım, bütün fakirleri zenginleştir. Allah'ım, bütün açları doyur, Allah'ım bütün çıplakları giyindir. Allah'ım, sıkıntısı olanların sıkıntısını gider. Allah'ım, bütün garipleri -vatanlarına- geri döndür. Allah'ım, bütün esirleri -esirlikten- kurtar. Allah'ım, Müslümanların bozulan durumlarını, fasit olan işlerini ıslah eyle. Allah'ım, bütün hastalara şifa ver. Allah'ım, bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle. Allah'ım, bizim kötü halimizi kendi iyi haline dönüştür. Allah'ım, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider; muhakkak senin herşeye gücün yeter."


Ramazan ayında her güne ait kısa ve özel dualar


Aşağıdaki büyük fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah'tan (s.a.v.) nakletmiştir:
1. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!
2. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.
3. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!
4. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretlisi!
5. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!
6. Günün Duası:
Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!
7. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!
8. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı.
9. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve burhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!
10. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!
11. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!
12. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim-
13. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!
14. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanların izzeti!
15. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni!

16. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!
17. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.
18. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!
19. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!
20. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükûnet ve huzur indiren -Yüce Allah-!
21. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!
22. Günün Duası:
Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!.
23. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkârların sürçmelerini bağışlayan –Rabbim-!
24. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah'ım!- Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!
25. Günün Duası:
Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!
26. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde çabamı mükâfatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!
27. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!
28. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-!
29. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!-
30. Günün Duası:
Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükâfatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlâs olan- usulüyle pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.
Paylaş:

Berat gecesi hepimize hayirli olsun.

Yarın gece Berat Kandili, İnsanlık âleminin önüne açılan aydınlık bir gece. Bu geceyi nasıl değelendirmeliyiz. Mehemet Paksu'nun yazısı.


Berat Gecesi davetiyesi
Yarın gece Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi. İnsanlık âleminin önüne açılan aydınlık bir gece…
Berat Gecesinin en başta iki önemli özelliği göze çarpar.
Birisi, Ramazan’a hazırlık aşaması olması, diğeri de Allah’ın özel davetinin öne çıkmasıdır.
Ramazan’a hazırlıktır, çünkü Berat Gecesi Ramazan’dan öncesi en son mübarek gecedir.
Bu gece beratımızı, kurtuluş belgemizi alır almaz, ver elini Ramazan ayı. Artık kimse bizi tutamaz. Başlar bir hasret ve koşturmaca…
Hasret, gittikçe artan Ramazan özlemidir, koşturmaca da, durmadan, dinlenmeden Ramazan’ın ilk gecesini, orucun ilk gününü yakalamaktır.
Ramazan bir gelmeye görsün, ondan sonra Kadir Gecesine kadar hızlı bir tempo başlar. Gittikçe yükselen bir eforla sürekli mesafe alma gayreti başlar.
Bu mesafe imanda ve ibadette, şükürde ve sabırda, mağfirette ve merhamette sürer gider.

Berat Gecesinde bir de bitip tükenmeyen, ara vermeden sürüp giden nurlu bir davetiye elimizden tutar. Alır bizi, kudreti her şeyi yetene, hazinesi sonsuz olana, nimeti ve ikramı had hudut olmayana götürür.

Berat Gecesinde beni heyecanlandıran ve coşturan bu davette yer alan şu cümleler ruhuma ve gönlüme bayram ettirir:
Davetinin habercisi Peygamberimizdir. Buyururular ki:

"Şaban ayının 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
"İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım.
"Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.
"Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.
"Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder."5

Kulun önüne açılan bu fırsatlar zincirinin içinden neler yok ki…
Af, rızık, sağlık, afiyet ve nimetler üstü nimet olan Allah’ın yakınlık mesajı.

Bu mesaj inanan herkese, gönül kapısı açık olan her kula, ümitle dolu her mü’mine, günahlar içinde bocalayan her nefis sahibine, açlık, yokluk ve tükenmişlik yaşayan her insanadır; sabahlara kadar, gün ağarıncaya kadar…
Bu davete koşmayanı düşünebiliyor musunuz? Bu ziyafette yer almak istemeyene hayal edebiliyor musunuz? Bu nimetlere sırt döneni tahmin edebiliyor musunuz? Ne bahtsızlıktır, ne kayıptır ve ne perişanlıktır bu tembellikler…


Hala nefsiyle barışık olanlar vardır, hala şeytanla arasını bozmak istemeyenler vardır. Bunların bir kısmını Peygamberimiz şöyle dile getiriyor:

"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şaban'ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün insanları bağışlar. Yalnızca Allah’a ortak koşanlar ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler af dışı kalırlar."6

Bunlara ek olarak bir de,
"Kâhin, sihirbaz, kinci veya içkiye düşkün olanlarla ana babasını incitenler ve zinaya ısrarla devam edenler."7 af nimetinden mahrum olurlar.

Manevi âlemde bir yıllık kader programının yapıldığı ve bir yerde Kadir Gecesi kutsiyetinde olan, her amelin sevabının 20 bine çıktığı bu gecede dua iklimine biraz daha yoğun girmek gerekiyor.
Özellikle Allah’a yakınlığının zirvesinde bulunan Peygamberimizin şu yakarışını tekrar ederek…

"Allah’ım!, Azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana sığınırım. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini övdüğün gibi yücesin."
Paylaş:

Masa ortuleri
Dantelle kumaş birleşimi gibi görünsede bu sizi aldatmasın ;)Kumaştan sayısı ile ip çekilerek işlenmiş harika masa örtüleri. Çok göz nuru ve emek harcanarak işlenmiş.


Paylaş:

Yatak ortuleri


Resimlediğim ama yayımlamaya fırsat bulamadığım yatak örtüleri . Busmek sergisinde hayran olduğum örneklerden sadece bazıları :) daha çok var ;)
Paylaş:

Stumpwork desenleri


Uzun bir aradan sonra hoş bir Stumpwork deseniyle merhaba demek istedim :) yok çocukların öss telaşı yok kaç puan alındı yok acaba nereleri seçsek karmaşasına birde kısa bir tatil eklenince netten hayli uzak kaldım... şimdi büyük bir merakla öss yerleştirmelerini bekliyoruz inşaallah hayırlı bir yer olur da bu telaş ve strese değer...
Paylaş: